treść strony

Praca w czasopiśmie "Języki Obce w Szkole"!

Dołącz do zespołu Wydawnictwa FRSE i zostań głównym specjalistą w redakcji czasopisma „Języki Obce w Szkole”!

 • author Shutterstock

Do Twoich obowiązków będzie należeć:

 • pozyskiwanie do publikacji tekstów naukowych i metodycznych dotyczących uczenia i nauczania języków obcych;
 • redagowanie tekstów, współpraca z autorami, korektą i studiem graficznym;
 • współpraca przy opracowywaniu planu wydawniczego i działań promocyjnych pisma;
 • współpraca z recenzentami i Radą programową JOWS;
 • przygotowywanie i realizowanie budżetu pisma oraz prowadzenie rozliczeń z autorów;
 • aktualizacja strony internetowej oraz profili pisma w mediach społecznościowych;
 • reprezentowanie Wydawnictwa FRSE w trakcie targów, konferencji i wydarzeń promocyjnych;
 • wspieranie działań dystrybucyjnych, inne prace administracyjne na rzecz Biura Wydawnictwa.

Formalności aplikacyjne

Wszystkich zainteresowanych  prosimy o przesłanie do dnia 15 lipca 2022 r. pocztą elektroniczną na adres: praca@frse.org.pl:

 • CV w języku polskim wg wzoru Europass (wraz z numerem referencyjnym) https://europass.cedefop.europa.eu/pl/documents/curriculum-vitae
 • Autorskiej analizy kwartalnika „Języki Obce w Szkole”, uwzględniającej wydania z lat 2020-2022, wskazującej dobre i słabe strony kwartalnika oraz szanse i zagrożenia dla jego rozwoju (do 3000 znaków).
 • Informacji o minimalnym wynagrodzeniu netto, jakiego Kandydat/ka oczekuje na tym stanowisku.
 • Opcjonalnie: wykazu najważniejszych redagowanych publikacji (skan/kopia okładki oraz metryczki)/wykazu publikacji naukowych.
 • W temacie wiadomości mailowej prosimy o wpisanie numeru referencyjnego.

Dodatkowe informacje:
https://bip.frse.org.pl/content/starszy-specjalistaglowny-specjalista-w-redakcji-kwartalnika-jezyki-obce-w-szkole