treść strony

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Monografie

Wydawnictwo FRSE, wydawca "Języków Obcych w Szkole" startuje z kolejną edycją konkursu dla naukowców zajmujących się edukacją w ujęciu różnych dyscyplin nauk społecznych i humanistycznych. Zachęcamy badaczy tych dziedzin do wzięcia udziału!

  • Wydawnictwo FRSE

Motywem przewodnim konkursu jest pięć obszarów edukacji odpowiadających sektorom programu Erasmus+: szkolnictwo wyższe, edukacja szkolna, kształcenie i szkolenia zawodowe, edukacja dorosłych oraz nieformalna edukacja młodzieży.
 
Zwycięskie publikacje zostaną zrecenzowane, a następnie wydane w językach polskim i angielskim. Będą także bezpłatnie udostępniane w internecie i repozytoriach cyfrowych oraz uzyskają punkty niezbędne do ewaluacji dorobku naukowego.
 
Konkursowi patronuje czasopismo „Forum Akademickie”.
 
Na zgłoszenia czekamy do 31 maja 2023 r.
Szczegóły w tym regulamin konkursu: http://www.frse.org.pl/wydawnictwo/faq