treść strony

Inspirująco i konsekwentnie. Certyfikaty European Language Label 2016 przyznane!

Przełom wiosny i lata to w wielu krajach europejskich czas oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu ważnego dla osób zaangażowanych w ponadstandardową edukację językową. Na początku czerwca przyznawane są bowiem certyfikaty European Language Label. Tak było i teraz, w roku XV polskiej edycji konkursu.

W pierwszych dniach kwietnia telefony w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dzwoniły częściej niż zwykle. Nic dziwnego: 4 kwietnia mijał termin zgłoszeń do udziału w konkursie European Language Label 2016 i wielu wnioskodawców chciało dopytać o rozmaite szczegóły. O północy tego dnia system online zamknął dostęp do bazy zgłaszania wniosków i już było wiadomo, że w roku 2016 mamy w konkursie 55 projektów ubiegających się o prestiżowy Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych.

Konkurs European Language Label odbył się w tym roku w Polsce po raz piętnasty. Jego priorytetami ustanowiono:

 • wspieranie wielojęzyczności w szkołach;
 • wspieranie nieformalnej nauki języków – czyli uczenia się języków obcych w ramach edukacji pozaformalnej i nieformalnej.
 • W skali polskiej istotne było realizowanie priorytetu określonego jako Język i kultura.

Wszystkie zgłoszone projekty członkinie jury gruntownie przeanalizowały i wstępnie oceniły, a 3 czerwca spotkały się w siedzibie FRSE, by dokonać ostatecznej oceny i wyboru laureatów konkursu. Obrady jury otworzyły Anna Salamończyk-Mochel, reprezentująca zarząd FRSE, oraz koordynatorka konkursu ELL, Anna Grabowska. Jury pracowało profesjonalnie, sprawnie i z merytorycznym zaangażowaniem. Nie obyło się bez dyskusji (choć kwestie sprzeczne dotyczyły raczej szczegółów), dopowiedzeń i wyjaśnień. W rezultacie wybrano 12 zwycięskich projektów, a także przyznano jedno wyróżnienie honorowe: dla Goethe-Institut, za szczególne osiągnięcia w promowaniu nauki języka niemieckiego w Polsce, w tym i za projekt Niemiecki ma klasę! (koordynowany prze Ewę Dorotę Ostaszewską), obecnie jeszcze trwający.

W konkursie nagrodzono projekty stworzone i realizowane w różnych środowiskach, we wsiach i dużych miastach, w przedszkolach i na uniwersytetach, w instytucjach publicznych i placówkach prywatnych. Przedsięwzięcia te związane są z różnymi językami: angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, łaciną (tzw. żywą, współczesną), polskim jako obcym. Spektrum działań autorów i realizatorów nagrodzonych inicjatyw jest ogromne, a innowacyjność – nieprzeciętna. Dość powiedzieć, że motywują oni różnymi sposobami do nauki angielskiego gimnazjalistów z małych miejscowości (Youngster – angielski Twoją szansą! – projekt koordynowany przez Macmillan Polska), bawią się i szkolą językowo online z uczniami z Zambii (Międzykulturowe Tabletorium Językowe – przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku), przypominają i propagują wśród młodzieży arcydzieła piosenki francuskiej (Francuski z Edith Piaf – w setną rocznicę urodzin Paryskiego Wróbelka – inicjatywa opracowana w Katedrze Filologii Romańskiej UŁ), tworzą funkcjonalny, precyzyjny i niezwykle potrzebny podręcznik zawodowego języka niemieckiego (Wydanie publikacjiOd mechanika do mechatronika” – projekt przygotowany przez Polsko-Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową), uczą angielskiego najmłodsze roczniki przedszkolaków i robią to nawet szóstoklasiści (Dwujęzyczny przedszkolak – przedsięwzięcie realizowane w Szkole Podstawowej Nr 26 w Dąbrowie Górniczej), organizują dwujęzyczne warsztaty poetycko-plastyczne dla dzieci i dorosłych (inicjatywa instytucji edukacyjnej Rzeżucha Studio w Jesówce).

Nagrodzeni certyfikatem European Language Label 2016 pomysłowo i z pasją połączyli inicjatywy stricte językowe z szeroko pojętą kulturą, zaangażowali w swoje działania nie tylko uczniów, ale ich bliskich i inne osoby, integrując w ten sposób realnie całe społeczności. Niektóre z projektów powstały w ramach programu eTwinning, zarządzanego przez FRSE, i mają one szczególnie szeroki wymiar europejski (łączą uczestników z wielu krajów).

Jury i organizatorzy konkursu z uznaniem wyrażali się o wszystkich zgłoszonych projektach, doceniając ich kulturotwórczy wkład w rozwój środowisk lokalnych i dostrzegając inspirującą i intrygującą pomysłowość podejmowanych inicjatyw. Nie jest to bynajmniej truizm w sytuacji, gdy mamy do czynienia z konkursem szczególnie nastawionym na promowanie szeroko pojętej innowacyjności, a członkinie jury nie pierwszy raz oceniają projekty językowe. Grono oceniających zwróciło uwagę na konsekwencję i wytrwałość w pracy twórców tych działań, które niejednokrotnie zakrojone są na dużą skalę czasową. Podkreślono też, że wiele spośród zgłoszonych projektów nosi znamiona inicjatyw uniwersalnych: łatwo dadzą się one „przenieść” w rzeczywistość innych szkół, do innych krajów, a dobrze przygotowane strony internetowe projektów automatycznie stają się formą upowszechniania ich rezultatów.

Krótko mówiąc: warto przyjrzeć się nagrodzonym projektom i dać się im zainspirować na przyszłość!

Informacje o zwycięzcach tegorocznego konkursu ELL będzie można znaleźć w przygotowywanej publikacji, która we wrześniu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.ell.org.pl, a samych laureatów spotkać jesienią na gali w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konkursie European Langauge Label – Europejskim znaku innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych znajdują się na stronie internetowej: www.ell.org.pl

Laureaci konkursu European Language Label 2016

 • Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej (oddział przedszkolny) za projekt Innowacja pedagogiczna dla dzieci z grupy trzylatków (2014-2017) „Dwujęzyczny przedszkolak”, realizowany pod kierunkiem Kamili Mazurkiewicz-Kocoń
 • Szkoła Podstawowa Nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jędrzeja Cierniaka w Warszawie za projekt LLT: Let’s Learn Together, realizowany pod kierunkiem Małgorzaty Łaski
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa „NASZA SZKOŁA” w Opolu za projekt CLIL is easy!, realizowany pod kierunkiem Teresy Lauer-Jaworskiej
 • Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Jamielniku za projekt Międzykulturowe Tabletorium Językowe, realizowany pod kierunkiem Łukasza Rumińskiego
 • IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim za projekt The Incredible Life of Marcus Poncius Europaeus, realizowany pod kierunkiem Joanny Lisieckiej-Kabat
 • Szkoła Partnerstwa Międzynarodowego, Ogólnokształcące Liceum Językowe z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Unii Europejskiej w Radomiu za projekt Europeans for peace – memories and feelings, realizowany pod kierunkiem Marzeny Wojciechowskiej
 • Katedra Filologii Romańskiej, Zakład Językoznawstwa Stosowanego i Dydaktyki Uniwersytetu Łódzkiego, za projekt Francuski z Edith Piaf – w setną rocznicę urodzin Paryskiego Wróbelka, realizowany pod kierunkiem prof. Mieczysława Gajosa
 • Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu za projekt Schlűsselfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen – Auswirkungen auf Wielkopolska, realizowany pod kierunkiem Mileny Czerwińskiej-Carls
 • Studium Języków Obcych Uczelni Łazarskiego za projekt Zrozumieć inną kulturę. Dni Narodowe w Uczelni Łazarskiego, realizowany pod kierunkiem Ewy Wieczorek-Łysenko i Elżbiety Jurczak
 • Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa w Warszawie za projekt Wydanie publikacji „Od mechanika do mechatronika”, realizowany pod kierunkiem Róży Jarmuł
 • Wydawnictwo Macmillan Polska za projekt YOUNGSTER – ANGIELSKI TWOJĄ SZANSĄ, realizowany pod kierunkiem dra Grzegorza Śpiewaka
 • Instytucja edukacyjna Rzeżucha Studio w Jesówce za projekt Poezja i sztuka dla kreatywności – inspiracje/Poetry and Art for Creativity – Inspirations, realizowany pod kierunkiem Sylwii Zabor-Żakowskiej

Laureat certyfikatu honorowego

 • Goethe-Institut – za projekt Niemiecki ma klasę!, realizowany pod kierunkiem Ewy Doroty Ostaszewskiej, oraz za wybitne osiągnięcia w promowaniu nauczania języka niemieckiego w Polsce, w tym projekty edukacyjne: Deutsch-Wagen-Tour i DELFORT

Powiązane artykuły