treść strony

Teaching with PO WER, czyli dlaczego warto wziąć udział w projekcie

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Powstańców Śląskich w Imielinie (woj. śląskie) uczestniczyła w projekcie realizowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”. Projekt, koordynowany przez Annę Turczyńską, obejmował m.in. szkolenie ICT&CLIL oraz propagowanie kultury i tradycji rodzimych przez wymianę doświadczeń z nauczycielami z innych krajów.

Nauczyciele z imielińskiej szkoły wzięli udział w trzech kursach szkoleniowych na Malcie, które nie tylko umożliwiły im poszerzenie wiedzy, ale przede wszystkim były bodźcem do wprowadzania długofalowych zmian oraz podnoszenia jakości pracy w placówce. Zajęcia praktyczne dotyczyły zastosowania elementów zintegrowanego nauczania przedmiotowo-językowego (Content and Language Integrated Learning, CLIL) z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, a także wątków kulturowych, np. uczenia języka polskiego i historii z użyciem języka angielskiego.
Tydzień spędzony na Malcie uświadomił uczestnikom, że współczesna szkoła nie może opierać się jedynie na tradycyjnych metodach nauczania z książki i zeszytu. Zrozumieli, jak ważne w nauczaniu są nowoczesne aplikacje multimedialne oraz w jaki sposób pracować z nimi na lekcjach. Metody pracy się zmieniają, a nauczyciel jest przewodnikiem, który pokazuje młodemu człowiekowi, gdzie szukać potrzebnych informacji, jak je krytycznie wybierać i mądrze z nich korzystać.

Korzyści dla nauczycieli

Pożytków było sporo. Nauczyciele zdobyli przede wszystkim specjalistyczne kompetencje: poznali pomocne narzędzia informacyjno-komunikacyjne oraz reguły metodologii CLIL, a także zasady outdoor, czyli nauczania przez doświadczenie i eksperymentowanie, tak bardzo popularnego w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych, u nas dopiero raczkującego.
Szkolenie kolejny raz uświadomiło nauczycielom, że nowoczesna szkoła to również odpowiednie nastawienie do wychowanków i pracy z nimi. Któż jeśli nie nauczyciel najlepiej potrafi zmotywować ucznia do pracy w grupie czy pomóc mu rozwiązać problemy? Dlatego są mu niezbędne kompetencje nie tylko językowe, ale także kulturowe, psychologiczne i społeczne. Swoiste zderzenie kilku światów – kultury Malty, Śląska oraz innych europejskich państw i regionów – to bardzo ciekawe doświadczenie, które wymienione kompetencje pozwala zdobyć. Podczas wyjazdu wszyscy nauczyciele musieli posługiwać się językiem angielskim. Okazało się, że początkowa niepewność w tej sferze towarzyszyła także innym, a to naturalnie przełamało bariery w kontaktach.
W rezultacie zwiększyło to świadomość społeczną i kulturową uczestników. To jednak nie wszystkie korzyści płynące z kursu. Każdy z uczestników nauczył się pracować w środowisku internetu, z konstruktywnym zastosowaniem komputera i narzędzi multimedialnych, które będą służyły szkole przez kilka następnych lat. Udział w projekcie to także satysfakcja z dokształcenia się i otrzymania potwierdzającego to certyfikatu.

Co zyskali młodsi uczniowie?

Bardzo wiele. Nauczyciele niejednokrotnie słyszeli z ich ust: „Lekcje są nudne” lub „Po co mi to?”. Nowe metody pracy z wykorzystaniem multimediów przyniosły pozytywne efekty. Zmieniło się sporo: wzrosły motywacja i zainteresowanie uczniów lekcją, na ich twarzach widać wyraźnie zadowolenie. Praca w grupach stała się o wiele przyjemniejsza, przynosi dzieciom radość i satysfakcję. Również korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych zachęca najmłodszych do pracy. To działania pobudzające i stymulujące wyobraźnię dzieci: łączenie obrazków ze słowami, układanie puzzli i rozwiązywanie krzyżówek na learningapps.org, losowanie szczęśliwych numerków na platformie classtools.net, loty samolotem i szukanie dróg wyjścia z labiryntu na wordwall. net. czy ściganie się na czas na onlinestopwatch.com.

Pożytki dla starszych uczniów…

Uczniowie biorą teraz udział w zadaniach sieciowych (WebQuest), tworzą je, wyszukują informacje w internecie, projektują dla rówieśników aplikacje do nauki. Na lekcjach stosują bardziej wyrafinowaną metodę projektu, korzystając przy tym z thinglink.com czy eddpuzzle.com. Swoimi smartfonami skanują kody QR i otwierają np. wirtualne okienko z zagadką do czekoladki z kalendarza adwentowego. Rywalizują, a następnie wchodzą na podium na kahoot.com lub biorą udział w quizach plickers. com, w których nauczyciel skanuje smartfonem ich karty odpowiedzi.

Wnioski?

Nowoczesne uczenie to satysfakcja i poczucie zaangażowania w projekt, w którym biorą także udział nauczyciele i uczniowie z innych państw Unii Europejskiej. To także nowe umiejętności, możliwość tworzenia ciekawych prezentacji czy własnych służących uczeniu się aplikacji. To wiedza, którą można podzielić się z innymi nauczycielami w środowisku lokalnym. To również promocja samego siebie oraz kształtowanie własnej wartości i świadomości, że bycie Ślązakiem to bycie prawdziwym Europejczykiem.

Powiązane artykuły