treść strony

JOwS 1/2017

First Things First – niektórzy z Czytelników pamiętają zapewne serię popularnych przed laty podręczników angielskiego, rozpoczynającą się od tak właśnie zatytułowanego. Sformułowanie to można uznać za przyświecające radzie programowej Języków Obcych w Szkole, gdy na swoim grudniowym posiedzeniu ustaliła, że motywem przewodnim w roku 2017 będzie nauczanie i uczenie się podsystemów języka. Oddajemy zatem w Państwa ręce pierwsze tegoroczne wydanie naszego pisma zawierające przede wszystkim artykuły podejmujące problematykę gramatyki w edukacji językowej. Autorzy tekstów omówili to zagadnienie z wielu różnych punktów widzenia, poddając gruntownej analizie zarówno tło teoretyczne, jak i aspekty praktyczne uczenia (się) gramatyki w trakcie nabywania języka.