treść strony

JOwS 1/2019

Gdyby zapytać nauczycieli, jak widzą swoją rolę wobec uczniów, odpowiedzi byłyby bardzo różne. Z kolei uczniowie, zwłaszcza ci, którzy zakończyli już edukację, pamiętają swoich nauczycieli o tyle, o ile styl ich pracy był albo szczególny, albo wyjątkowo konsekwentny. Uczenie języka obcego to nie tylko nauka w rozumieniu szkolnym: uczenie się partii materiału, utrwalanie ich czy ocenianie, lecz także (a może przede wszystkim?) wejście w świat Innych, poznanie go i zrozumienie. Język stanowi w tym procesie i narzędzie, i cel, a nauczyciel ma tu niebagatelną rolę do odegrania. Preferowane metody, podejście do ludzi, osobowość... Nie bez kozery mawia się przecież le style c’est l’homme. W dziale Temat numeru tego wydania „Języków Obcych w Szkole” publikujemy artykuły dotyczące stylów pracy nauczycieli.