Przeglądaj artykuły opublikowane w JOwS

treść strony

You must see this film! Scenariusz

Efektywna, angażująca i motywująca lekcja języka angielskiego o filmach? Tak, to jest możliwe. Opowiedz o swoim ulubionym lub ostatnio obejrzanym filmie; napisz recenzję ostatnio obejrzanego filmu – to typowe zadania pojawiające się na lekcjach języków obcych. Uczniowie często przygotowują te wypowiedzi w domu, uczą się ich na pamięć i odtwarzają na lekcji, podczas gdy reszta klasy, znudzona, słucha po raz kolejny opowieści o tym samym filmie, który jest właśnie grany w kinach. A może podejść do tego typu zadań w bardziej kreatywny sposób?

Lekcja, którą proponuję, przeznaczona jest dla uczniów na poziomie A2+/B1 i wymaga około tygodnia przygotowań. Przed planowaną lekcją należy podzielić klasę na trzy- lub czteroosobowe zespoły, przygotować kartki z zapisanymi na nich gatunkami filmów (horror, drama, war film, love story, romance, ghost story, thriller, western). Każdy zespół losuje jedną kartkę. Następnie w ciągu tygodnia uczniowie przygotowują rysunek przedstawiający scenę (kadr) z filmu, tak aby można było na jej podstawie określić, jaki gatunek filmowy prezentuje.

Typ szkoły: szkoła ponadgimnazjalna/ponadpodstawowa

Poziom nauczania: A2+/B1

Cele lekcji:

Komunikacyjne:

 • uczeń przekazuje informacje zawarte w materiale wizualnym,
 • uczeń zdobywa i przekazuje informacje o gatunku, obsadzie i treści filmu,
 • uczeń wyraża i uzasadnia swoje opinie na temat filmu,
 • uczeń tworzy i prezentuje opis filmu na podstawie wymyślonej sceny.

Językowe:

 • uczeń stosuje przymiotniki i przysłówki służące do opisu filmu,
 • uczeń używa słownictwa związanego z tematyką filmową (gatunki, obsada, treść
 • filmu itp.).

Metody i techniki pracy:

 • burza mózgów,
 • praca z materiałem wizualnym,
 • metoda komunikacyjna,
 • praca w parach, grupach, zbiorowa.

Przebieg lekcji

Część wstępna: Nauczyciel zapoznaje uczniów z tematem i celem lekcji. Zadaje uczniom pytania dotyczące filmów np.: Do you watch films?, Where do you watch films most often?, What kinds of films do you watch?, Which film would you recommend to your friend? Następnie zadaje pytanie podsumowujące: If I ask you these questions what do you think the topic of the lesson is? i wspólnie z uczniami formułuje temat lekcji, który zostaje zapisany na tablicy. (3 min)

Nauczyciel zapisuje na środku tablicy słowo „FILM”, następnie uczniowie wymieniają i wypisują kolejno na tablicy wszystkie skojarzenia, które im się z tym hasłem kojarzą. Mogą to być na przykład gatunki filmowe (np. horror, romance, thriller, science fiction, fantasy, war, drama), osoby zaangażowane do pracy w filmie (actor, actress, star, director, scripwriter, stuntman, cameraman), przymiotniki i przysłówki opisujące film i odczucia widza po jego obejrzeniu (amazing, brilliant, gripping, terrible, horrific, threatening, moving, heartbreaking etc.). (5 min)

Część główna: Nauczyciel rozdaje rysunki przedstawiające kadry z filmów, które uczniowie wcześniej przygotowali w domu. Są one naklejone na arkusze brystolu, ponieważ uczniowie w parach wokół obrazków zapisują słowa i wyrażenia, które ich zdaniem mogą być użyte do opisu tych scen z filmów, następnie przekazują je kolejnej parze, która dopisuje swoje propozycje słów. Obrazki zostają umieszczone na tablicy i wspólnie omawiane są zapisane przez uczniów słowa, tak aby wszyscy znali ich znaczenie. (15 min)

Część końcowa: Uczniowie pracują w czteroosobowych zespołach. Każda grupa losuje jeden z wcześniej omówionych rysunków i na jego podstawie przygotowuje (wymyśla) opis fabuły danego filmu oraz zapisuje go na karcie pracy przygotowanej przez nauczyciela (przykładowa karta pracy poniżej). Uczniowie uzupełniają również pozostałe informacje na kartach: wymyślony przez nich tytuł filmu, jego gatunek, głównych bohaterów, oraz uzasadniają, dlaczego warto ten film obejrzeć i co o nim myślą. (10 min)

Title of the film………....……………………………………...
Type of the film………………………………………………...

Who the main characters are........................................................

……………………………………………………...……………

What the film is about................................................................

………………………………………………...…………………

………………………………………………...…………………

What you thought of it ………………..…………………….......

………………………………………...…………………………

………………………………………...…………………………

Następnie wszystkie grupy kolejno przedstawiają swoje prace na forum klasy. (8 min)

Po ich wysłuchaniu uczniowie wspólnie decydują, który film ich zdaniem jest najbardziej interesujący i który chcieliby obejrzeć. (4 min)

Przedstawiona przeze mnie lekcja wywołała duże zainteresowanie wśród uczniów. Już samo przygotowanie przez nich rysunków – scen z filmów – wzbudzało wiele pozytywnych emocji. Zaskoczyło ich to, że mieli je narysować sami, a nie „ściągnąć” z internetu. Pytaniom typu: „A co, jeśli narysowany przez nas koń w scenie z westernu będzie przypominał krowę?” nie było końca i wywoływały one uśmiech na twarzach kolegów. Także przygotowane przez uczniów opisy filmów były często zaskakujące i pełne humoru, co powodowało, że pozostałe grupy słuchały ich z zainteresowaniem.

Przykładowa praca wykonana przez uczniów podczas realizacji proponowanej lekcji

Myślę, że ogromnym plusem tej lekcji jest to, iż uczniowie tak bardzo angażują się w jej kolejne etapy, że zapominają o strachu przed popełnianiem błędów językowych. To powoduje, że bez większych problemów ćwiczą poznane wcześniej słownictwo i zwroty w naturalnej komunikacji, jednocześnie dobrze się bawiąc. Sądzę, że scenariusz przedstawionej przeze mnie lekcji może być wykorzystany na zajęciach nie tylko z języka angielskiego, lecz także z innych języków obcych.

Powiązane artykuły