Czytaj online i bezpłatnie pobieraj

treść strony

JOwS 2/2015

Drugi numer pisma wydajemy w dniu, gdy w szkołach rozbrzmiewa ostatni dzwonek. Mamy nadzieję, że zaproponowany przez nas temat nauczania wielojęzycznego skłoni Państwa do refleksji, jak rozwijać świadomość metajęzykową uczniów i wykorzystać ich umiejętność dostrzegania podobieństw istniejących między językami w celu ułatwienia komunikacji z obcokrajowcami. Wielu z nich spędzi rozpoczynające się wakacje za granicą, niekoniecznie w kraju języka, którego uczą się szkole. Dzięki zaproponowanym przez naszych autorów międzyjęzykowym zadaniom, uczniowie będą mogli ćwiczyć wielojęzyczność w praktyce. A Państwo, czytając o wielojęzyczności, być może wpadną na pomysł, jak w nowym roku szkolnym zaplanować wspólne lekcje angielsko-niemiecko-francuskie.