treść strony

JOwS 2/2016

Trwające już wakacje szkolne, które z definicji są czasem odpoczynku tak dla nauczycieli, jak i uczniów, to najlepszy moment na sprawdzenie opanowania sprawności produktywnych w językach obcych oraz ćwiczenia ich na co dzień, często w naturalnym dla danego języka środowisku. Wakacyjne wędrówki i wyprawy to nie tylko możliwość bezpośrednich kontaktów z cudzoziemcami oraz użycia poznanych wyrażeń i zwrotów w praktyce.