treść strony

JOwS 4/2014

W grudniowym numerze JOwS znajdą Państwo artykuły dotyczące nauczania języków rzadziej nauczanych w polskich szkołach. Co skłoniło nas do poświęcenia łamów naszego czasopisma nauczaniu języków, których nauką, jak pisze w swoim artykule hungarystka dr Csilla Gizińska, zajmują się zazwyczaj, miłośnicy lingwistycznej egzotyki? Przede wszystkim fakt, że biegłe posługiwanie się tzw. językami globalnymi nie jest już wcale gwarantem znalezienia pracy na zglobalizowanym rynku pracy. Bardzo często atutem wyróżniającym młodego człowieka rozpoczynającego karierę zawodową jest właśnie znajomość małego języka. Dlatego też artykuły prezentujące rzadziej nauczane języki, mogą posłużyć Państwu do zachęcenia tegorocznych maturzystów do wyboru studiów na specjalizacji węgierskiej, fińskiej czy ukraińskiej.