Śledź wydarzenia językowe

treść strony

Trwają matury z języków obcych

Trwają egzaminy maturalne 2024. W przypadku języków obcych można zdawać egzamin z angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego, niezależnie od tego, czy były nauczane w szkole. Zdecydowana większość uczniów od lat wybiera język angielski - w tym roku jest to 97,5 proc. abiturientów.

Arkusze maturalne z języków obcych nowożytnych zawierają zadania na sprawności słuchania i czytania ze zrozumieniem, testują również znajomość środków oraz funkcji językowych. Trzeba również wykazać się umiejętnością stworzenia wypowiedzi pisemnej. Aby zdać, należy uzyskać 30% punktów, tj. min. 18 punktów (z 60 możliwych) na teście pisemnym i min. 9 punktów (z 30 możliwych) w części ustnej.
Arkusze z każdego języka obcego nowożytnego i języków mniejszości narodowych (jak również arkusze pozostałych przedmiotów) znajdują się na stronie www Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i są na bieżąco dodawane po zakończeniu sesji.
W "Językach Obcych w Szkole" regularnie publikujemy teksty dotyczące egzaminu maturalnego. Kilka wybranych znajduje się pod linkami poniżej:
Redakcja "Języków Obcych w Szkole" życzy samych sukcesów Państwa uczniom!