treść strony

Chemie auf Deutsch? Aber ja! Scenariusz lekcji przedmiotowo-językowej

Definicje związków chemicznych po niemiecku – dlaczego nie? Proponowany scenariusz lekcji pozwoli uczniom nie tylko poznać nowe, specjalistyczne słownictwo, ale także rozwinąć umiejętności tłumaczenia, mówienia, czytania oraz słuchania ze zrozumieniem.

Scenariusz przedstawia lekcję przedmiotowo-językową z chemii i języka niemieckiego na poziomie A2/B1, zaplanowaną na 45 min. Głównym tematem są definicje opisujące związki chemiczne, które uczący się tworzą z rozsypanych części zdań, wykorzystując słownictwo specjalistyczne, podane w glosariuszu w karcie pracy. Bazę wyjściową stanowią wzory definicji. Uczący się wykonują zadania na rozwijanie sprawności: czytanie, rozumienie tekstu czytanego, mówienie, rozumienie tekstu słuchanego.

Do realizacji celu lekcji zastosowano urozmaicone typy zadań, np. praca indywidualna, na forum i w grupach, budowanie zdań z rozsypanych części, uzupełnianie luk w zdaniach, odpowiadanie na pytania i praca z nagraniami. Przypomniano konstrukcje zdań przydawkowych i z zaimkiem nieokreślonym man. W definicjach występują przymiotniki w formie przydawki, ale nie stanowią dodatkowej trudności dla uczących się, gdyż zostały podane już w odmienionej formie. Podstawę merytoryczną stanowi podręcznik Das ABC der Chemie. Texte und Aufgaben für Deutschlerner, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2022, rozdział 2, s. 28–34 wraz z suplementem Das ABC der Chemie. Texte und Aufgaben zum Hörverstehen für Deutschlerner, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2023, s. 12–13.

Bibliografia
Kaiser, L. (red.) (1975), Deutsch. Ein Lehrbuch für Ausländer. Chemie. Eine Einführung in die Fachsprache, Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.
Krywalska, R., Szlezinger, I. (2022), Das ABC der Chemie. Texte und Aufgaben für Deutschlerner, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Krywalska, R., Szlezinger, I. (2023), Das ABC der Chemie. Texte und Aufgaben zum Hörverstehen für Deutschlerner, Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.
Steinmetz, M., Dintera, H. (2014), Deutsch für Ingenieure. Ein DaF-Lehrwerk für Studierende ingenieurwissenschaftlicher Fächer, Wiesbaden: VDI Springer Vieweg.
Wächter, M. (2000), Stoffe, Teilchen, Reaktionen, Hamburg: Verlag Handwerk und Technik.

Nagrania w języku niemieckim: Claudia Brymm, Nicko Andersz

Scenariusz w pliku pdf

Karta Pracy w pliku pdf

 

Powiązane artykuły