Jak uczyć metodą stacji dydaktycznych? Charakterystyka metody i przykłady

Numer JOwS: 
str. 95

Jak powszechnie wiadomo, najlepiej i najdłużej zapamiętujemy to, co sami zrobimy, czego sami doświadczymy. Dlatego tak ważne w procesie nauczania są metody aktywizujące. Metoda stacji dydaktycznych, zwana także „podróżą z przygodami”, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy przez doświadczenie. Uczniowie, pracując w grupach, wykonują zadania przygotowane przez nauczyciela na czterech stanowiskach (stacjach). Metoda stacji cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów, głównie dlatego, że dostarcza im wielu pozytywnych emocji związanych z zabawą i rywalizacją.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Metoda stacji ma wiele zalet. Największą z nich jest pobudzanie aktywności wszystkich uczniów przez cały czas trwania lekcji. Rola nauczyciela jest zminimalizowana. Metoda ta daje uczniom poczucie przynależności do grupy, możliwość wykazania się inicjatywą, szansę odniesienia sukcesu. W małej grupie pracują nawet ci uczniowie, którzy nie osiągają najlepszych wyników w nauce, a którzy dzięki kolegom czują się pewniej. Uczniowie, pracując w grupach, zdobywają umiejętności współpracy z innymi i respektowania przyjętych zasad, rozwijają umiejętność komunikowania się. Ogromne znaczenie ma także wartość integracyjna oraz zabawowy charakter tego sposobu uczenia się. Przygotowane pomoce dydaktyczne uaktywniają wiele kanałów przyswajania wiedzy przez uczniów. Ćwiczone są różne sprawności: rozumienia tekstu czytanego i słuchanego, pisania i mówienia.

Zajęcia prowadzone metodą stacji zwiększają atrakcyjność lekcji językowych, ponieważ obfitują w ciekawe rozwiązania, wyzwalają w uczniach kreatywność i otwartość oraz motywują ich do nauki. Jedynym minusem omawianej metody jest to, że przygotowywanie materiałów na poszczególne stanowiska bywa czasochłonne. Materiały te mogą zostać jednak jeszcze wielokrotnie zastosowane na lekcjach.

W niniejszym artykule zaprezentuję metodę stacji na konkretnych materiałach dotyczących wiedzy realioznawczej na temat Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji, czyli trzech krajów, których języków można uczyć się w gimnazjum, w którym pracuję. Materiały powstały we współpracy z nauczycielami języka angielskiego i języka francuskiego, przeznaczone są na 45 minut lekcji dla uczniów szkoły podstawowej z klasy V lub VI.

Celem zajęć jest rozszerzenie i ugruntowanie wiedzy ogólnej na temat Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji. Materiały autentyczne wykorzystane do przygotowania zajęć stanowią dodatkową atrakcję dla uczniów.

Przebieg zajęć z wykorzystaniem metody stacji

  1. Nauczyciel tworzy stanowiska – cztery stacje z różnymi zadaniami dla uczniów i materiałami umożliwiającymi rozwiązanie tych zadań. Na każdej stacji jest taka sama liczba zadań. Poziom trudności zadań na każdej stacji powinien być ujednolicony.
  2. Na mapie Europy nauczyciel pokazuje uczniom trasę podróży, skupiając się na położeniu Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w Europie.
  3. Nauczyciel dzieli uczniów na cztery grupy. Każda grupa otrzymuje kartkę, na którą ma nanieść odpowiedzi do zadań z danej stacji.
  4. Każda grupa odwiedza pojedynczo poszczególne stacje i rozwiązuje zadania w obrębie danej stacji.
  5. Grupa, która rozwiązała wszystkie zadania z danej stacji, czeka na kolejną grupę rozwiązującą zadania z innej stacji, aż ta będzie gotowa. Wtedy dochodzi do zamiany stanowiskami.
  6. Każda grupa musi odwiedzić wszystkie cztery stacje i wykonać wszystkie zadania. Kolejność odwiedzanych stacji jest dowolna.
  7. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanych zadań z uczniami.
  8. Pod koniec lekcji, w celu podsumowania zajęć, nauczyciel może przeprowadzić konkurs między czterema grupami, wykorzystując materiały z zadań.