treść strony

Kampania Komisji Europejskiej "W życiu liczą się języki"

Pobierz artykuł w pliku PDF

Pobierz artykuł w pliku PDF

 

Projekty mobilności edukacyjnej

W ramach tzw. mobilności edukacyjnej możliwe są wyjazdy mające na celu prowadzenie zajęć w szkole, uczestnictwo w kursach metodycznych czy praktyki zawodowe. Akcja obejmuje również element językowy Online Linguistic Support (OLS) – narzędzie umożliwiające ocenę umiejętności posługiwania się językiem obcym oraz udział w kursie językowym. OLS jest dostępny dla 12 języków. Więcej informacji: http://erasmusplusols.eu/pl/.

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Projekty współpracy w dziedzinie wielojęzyczności mogą dotyczyć wymiany doświadczeń w zakresie metod i programów nauczania języków, a także badań, inicjatyw tworzenia firm językowych oraz wsparcia językowego dla kadry edukacyjnej. Więcej informacji: https://ec.europa.eu/epale.

European Language Label

Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej. Jest on przyznawany za innowacyjne działania w zakresie nauczania języków. Więcej informacji: http://ec.europa.eu/languages oraz na polskiej stronie konkursu http://ell.org.pl/.

Języki to nasza codzienność

W celu zwiększenia widoczności działań językowych w programie Erasmus+ Komisja Europejska przygotowała kampanię informacyjną pod hasłem Languages for Life (oficjalne polskie tłumaczenie: W życiu liczą się języki). Jej celem jest upowszechnienie wśród studentów, wolontariuszy, nauczycieli, przedsiębiorców, pracowników uniwersyteckich i wszystkich zainteresowanych informacji na temat możliwości realizacji projektów językowych w ramach programu Erasmus+. W tym celu przygotowano pakiet materiałów:

  • Ulotka informacyjna: zawiera informacje na temat  aspektów językowych programu Erasmus+. Znajdują się tutaj informacje o European Language Label, Online Linguistic Support i linki do najważniejszych stron informacyjnych dotyczących edukacji językowej.
  • Infografiki: zawierają dane statystyczne oraz informacje na temat języków dla potrzeb rynku pracy, tłumaczeń ustnych i pisemnych, narzędzi wspomagających uczenie się języków.
  • Materiały multimedialne: film o projektach wyróżnionych certyfikatem European Language Label oraz prezentacje dla potencjalnych wnioskodawców Erasmus+.
  • Stoiska z hasłem Languages for Life do wykorzystania podczas targów, konferencji i szkoleń.

Wszystkie materiały dostępne będą od października 2016 r. w przedstawicielstwach Komisji Europejskiej w państwach członkowskich. Ulotki, infografiki oraz film będzie można pobrać też w formie elektronicznej ze strony Komisji Europejskiej.

Informacje o językach w programach europejskich można znaleźć w ulotce przygotowanej przez redakcję JOwS Języki obce w programie Erasmus+.