Mike loves fairy tales

Numer JOwS: 
str. 100

Nasz bohater Mike to inteligentny chłopiec gotowy na różnego rodzaju wyzwania. Tym razem staje do szkolnego konkursu na znajomość tradycyjnych bajek. Jego przeciwnikiem jest kolega Jack i chociaż z góry wiadomo, że to właśnie Mike zwycięży, to i tak warto przeczytać historyjkę i przypomnieć sobie fragmenty znanych i lubianych bajek oraz zachęcić najmłodszych do podobnej zabawy.

Pobierz artykuł w pliku PDF

Brainstorm

W szkolnym quizie mamy do czynienia z czterema bajkami. Fragmenty pochodzą z moich autorskich przekładów. Są to: The Ugly Duckling, Sleeping Beauty, Goldilocks and the Three Bears oraz Cinderella. Warto kilkakrotnie przeczytać przedstawione fragmenty i upewnić się, czy uczniowie rozpoznają bajki i znają ich tytuły. Następnie można zaproponować podobny quiz, w którym uczniowie w określonym czasie muszą podać tytuł bajki po usłyszeniu jej fragmentu. Dla urozmaicenia zadania dobrze jest zasugerować „burzę mózgów” na skojarzenia słów z danym utworem. Na tablicy piszemy tytuły bajek, a uczniowie podają słowa, które są z nimi kojarzone. Po tym zadaniu quiz będzie jeszcze większym wyzwaniem. Nauczyciel podaje wybrane słowa, a ochotnicy sugerują kojarzoną z nimi bajkę. Zaproponujmy niewielką rywalizację. Każdy z uczestników przed rozpoczęciem zabawy otrzymuje np. 5 punktów (zależy to od liczby wcześniej przygotowanych słów do każdej bajki). Każde usłyszane słowo odejmuje jeden punkt. Im szybciej uczeń poda prawidłową odpowiedź, tym więcej punktów zachowa. W bajce Cinderella oraz Sleeping Beauty słowa mogą się powtarzać, co wprowadza dodatkową trudność w prawidłowym skojarzeniu.

Słowa powinny być dostosowane do zaawansowania językowego uczniów oraz ich wieku.

Rhyme

Kolejna zabawa polega na rozpoznaniu rymujących się słów. Nadal pracujemy na bazie podanych w historyjce fragmentów bajek. Wypisujemy na tablicy słowa: ball, day, asleep, grey, great, hall, deep, wait. Prosimy uczniów o połączenie ich w pary. Upewniamy się, czy znane jest znaczenie słówek:

day – grey; deep – asleep; great – wait; hall – ball.

Następnie prezentujemy na tablicy fragmenty bajek z usuniętymi wyrazami, które się rymują.

  • “Crack! The eggs break on a summer …...,
  • but one duck is ugly and ……”.
  • “Oh no! Your finger, the wound is ..…. .
  • The girl, the King and Queen all fall ……”.
  • “The girl likes the small bowl, it’s …... .
  • She has her breakfast, she can’t …...”.
  • “Castle, prince, dancing …...,
  • what I want is a ..….”.

Miming

Zabawa polega na naśladowaniu wybranej postaci z dowolnej bajki. Początkowo ochotnicy sugerują postać, wypowiadają jej imię, a następnie ją naśladują. Nie musi to być główny bohater. W bajce o Kopciuszku mogą to być również niedobre siostry Kopciuszka czy też książę. W bajce o Złotowłosej niech to będą niedźwiedzie. W Śpiącej królewnie może to być zła wróżka, a w Brzydkim kaczątku zarówno kaczątko, jak i później łabędź. W kolejnej zabawie uczniowie nie muszą podawać imion bohaterów. Wszyscy poruszają się w rytm melodii, a kiedy muzyka cichnie, uczniowie naśladują wybraną przez siebie postać. Po takiej zabawie można przeprowadzić quiz również na znajomość gestów i umiejętność naśladowania. Grupa uczniów, która wskaże najwięcej zaprezentowanych postaci lub poda właściwy tytuł bajki, wygrywa.

Materiał do pobrania