Sposób na rozwój zawodowy i zdobycie kwalifikacji językowych dla nauczycieli-niejęzykowców

Numer JOwS: 
str. 85

Niniejszy artykuł powstał głównie z myślą o nauczycielach wychowania przedszkolnego, którzy w ramach rozwoju zawodowego lub nowych zadań w pracy zawodowej planują zdobycie lub potwierdzenie swoich kwalifikacji językowych. Jednym ze sposobów na osiągnięcie obu powyższych celów może być przystąpienie do egzaminu Cambridge English: First. Przedstawione poniżej informacje mogą być również wykorzystane przez nauczycieli, którzy przygotowują uczniów do egzaminu językowego na poziomie B2, nie tylko z języka angielskiego.

Pobierz artykuł w PDF

Cambridge English: First to egzamin na poziomie B2 według klasyfikacji Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego. Egzamin jest przygotowywany w Wielkiej Brytanii, na wydziale Uniwersytetu w Cambridge, a jednym z założeń przyświecających jego twórcom jest ujednolicenie jego poziomu trudności dla osób wywodzących się z różnych grup językowych.

Egzamin obejmuje cztery sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie i mówienie) oraz znajomość gramatyki i słownictwa (test gramatyczno-leksykalny – Use of English). Certyfikat Cambridge English: First, który kandydat otrzymuje po zdaniu egzaminu, potwierdza, że dana osoba jest przygotowana do używania języka angielskiego w standardowych sytuacjach komunikacyjnych.

Egzamin Cambridge English: First składa się z pięciu części nazwanych tak jak sprawności językowe, które testują. Każda z pięciu części egzaminu ma taką samą wagę. Łączny wynik kandydata oblicza się na podstawie pięciu wyników cząstkowych.

Egzamin z czytania i test gramatyczno-leksykalny oraz egzaminy z pisania i słuchania odbywają się tego samego dnia. Egzamin ustny może zostać zorganizowany tego samego dnia co egzaminy pisemne lub może zostać zaplanowany na inny dzień w niedalekim odstępie czasu.

739

Przygotowanie do egzaminu – kilka praktycznych informacji

Proces przygotowań do egzaminu może wyglądać bardzo różnie. Może przebiegać pod okiem specjalistów (np. w szkole językowej), ale wiele też można zrobić samodzielnie. Poniżej kilka informacji dotyczących kroków, jakie warto podjąć, zanim zdecydujemy się przystąpić do egzaminu.

Sprawdź swój poziom

Zanim rozpoczniemy przygotowania, warto sprawdzić, jaki jest obecnie poziom naszych umiejętności językowych i czy zmierzenie się z egzaminem Cambridge English: First w założonym czasie leży w zasięgu naszych możliwości. Aby się szybko o tym przekonać, można skorzystać z bezpłatnego przykładowego testu dostępnego w internecie.

Skontaktuj się z lokalnym centrum egzaminacyjnym

Egzaminy Cambridge są przeprowadzane w poszczególnych krajach przez autoryzowane placówki, które mają status lokalnych centrów egzaminacyjnych. Ich pracownicy udzielają szczegółowych informacji na temat cen, rejestracji oraz terminów egzaminu Cambridge English: First w danym rejonie. Egzamin jest przeprowadzany zarówno w formie papierowej, jak i komputerowej – centra egzaminacyjne decydują o oferowanej wersji. Ponadto w lokalnych ośrodkach można uzyskać informacje i wskazówki dotyczące sposobów przygotowania się do egzaminu. Lista centrów egzaminacyjnych na terenie Polski jest dostępna na stronie: www.cambridgeenglish.pl.

Zapoznaj się z dostępnymi materiałami

Przykłady arkuszy egzaminacyjnych Cambridge English: First wraz z kluczami odpowiedzi można pobrać bezpłatnie ze strony internetowej. Na stronie można również znaleźć kryteria oceny umiejętności pisania i mówienia, a także przykładowe odpowiedzi na pytania egzaminacyjne oraz informacje praktyczne, takie jak czas trwania poszczególnych części egzaminu, sposób wypełniania kart odpowiedzi oraz wykaz najczęściej zadawanych pytań (FAQs). W przypadku egzaminów ustnych nagrania można obejrzeć na kanałach Cambridge TV lub YouTube.

Tryb przygotowań samodzielnie czy w grupie?

Na rynku dostępnych jest bardzo wiele ćwiczeń i zadań egzaminacyjnych, które można wykonać samemu, ale egzamin Cambridge English sprawdza przede wszystkim umiejętność wykorzystania języka do komunikowania się z innymi osobami. Właśnie dlatego w procesie przygotowania do egzaminu bardzo ważna jest możliwość rozmowy z innymi osobami i doświadczenia, w jaki sposób nasze umiejętności językowe sprawdzają się w realnej komunikacji.

Warto również skorzystać z pomocy eksperta. Doświadczony nauczyciel, lektor czy trener potrafi udzielić cennych rad na temat zadań do wykonania w ramach egzaminu z umiejętności pisania czy sposobu prezentacji podczas egzaminu ustnego. Obecnie poza bardziej tradycyjną formą spotkań w grupach organizowanych w określonych terminach i prowadzonych przez nauczyciela, media cyfrowe oferują wiele możliwości uzyskania wskazówek egzaminacyjnych, bez konieczności uczestniczenia w tradycyjnych kursach przygotowujących do egzaminu.