Przeglądaj artykuły opublikowane w JOwS

treść strony

Święto Szkoły „Legendy europejskie”

Od szesnastu lat na początku października uczniowie, ich rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3 Przymierza Rodzin im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie wspólnie opracowują gry, zabawy i konkursy, które pozwalają dzieciom i dorosłym w miłej atmosferze pogłębiać wiedzę o otaczającym świecie. Święto Szkoły to przygotowywany przez poszczególne zespoły klasowe interdyscyplinarny projekt edukacyjny.

Założenia przedsięwzięcia to integrowanie klas i społeczności szkolnej, angażowanie uczniów i ich rodziców w życie szkoły, budowanie poczucia sukcesu i sprawstwa u uczniów, promowanie interdyscyplinarnego i nastawionego na kształcenie umiejętności modelu nauczania, dowartościowanie współpracy i pracy zespołowej, kształtowanie postawy otwartości na otaczający świat, obycia międzykulturowego, samokształcenia i mobilności edukacyjnej. W 2019 r. Święto Szkoły było wyjątkowe ze względu na cel. Chodziło przede wszystkim o upowszechnianie rezultatów projektu pt. „Umiejętności nauczycieli – przyszłością uczniów – Teachers’ skills – students’ future” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach „Ponadnarodowej mobilności kadry edukacji szkolnej”. Myślą przewodnią projektu było promowanie nauki języków obcych poprzez pracę metodą CLIL z wykorzystaniem elementów literatury i nowoczesnych nośników technologicznych. Ta edycja wydarzenia została poświęcona polskim i europejskim legendom, a przedmiotem zainteresowania była nie tylko fabuła opowieści, lecz także możliwość wykorzystania ich do pogłębiania znajomości języków obcych, nauczanych w szkole, użycia metody CLIL i TIK oraz kontekstu historycznego i kulturowego poszczególnych krajów.

Działania młodych organizatorów Projekty najmłodszych klas dotyczyły legend polskich związanych zarówno z konkretnymi miejscami: o Janosiku czy o Złotej Kaczce, jak i tych znanych wszystkim: o Piaście Kołodzieju i Panu Twardowskim. Wśród atrakcji największym zainteresowaniem cieszyły się: quiz o Warszawie, grota Bazyliszka, teatr cieni, magiczne sztuczki prezentowane przez dzieci i doświadczenia z suchym lodem. Uczestnicy z chęcią przenieśli się z jesiennej Warszawy nad morze, by na plaży poszukiwać bursztynu, skosztować słonej wody z różnych mórz i oceanów albo łowić ryby. Uczniowie starszych klas skupili się natomiast na legendach europejskich: opowieściach o Robin Hoodzie czy Królu Arturze i Rycerzach Okrągłego Stołu. Goście mogli postrzelać z łuku, stanąć do walki na miecze, pomalować własną tarczę albo zmierzyć się z dzikimi zwierzętami. Młodzi organizatorzy zadbali, by przygotować zadania szlifujące znajomość języków obcych, można było więc zagrać w anglojęzycznego Kahoota, wziąć udział w quizie językowym i wygrać złotą monetę z czekolady albo spróbować swoich sił w tłumaczeniu sentencji świętego Franciszka z języka włoskiego na angielski.

Nagrodą za ciężką pracę był sobotni tłok, gwar, niekończące się rozmowy i częste wybuchy śmiechu. Nic jednak nie mogłoby się udać bez zaangażowania rodziców i uczniów, dobrej koordynacji sztabu organizacyjnego i wsparcia ze strony wszystkich nauczycieli. 

Powiązane artykuły